Katalog IJZOsnovni podatki o izdajatelju kataloga
Splošni podatki o zavodu in IJZ s katerimi razpolaga
Opis načina dostopa do drugih IJZ
Stroškovnik
Seznam najpogosteje zahtevanih IJZ1. Osnovni podatki o izdajatelju kataloga

Glasbena šola Ljubljana Vič - Rudnik
Gradaška ulica 024
T: 01 252 14 74,
F: 01 252 78 23
Odgovorna uradna oseba: Saša Potisk, prof.
Datum prve objave kataloga: 1.7.2006
Datum zadnje spremembe: 12.3.2014
Katalog je dostopen na http://www.gsvr.si/

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga


Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Delovno področje: 80.102 Osnovno glasbeno izobraževanje
Programi: Predšolska glasbena vzgoja, Glasbena pripravnica, Glasba
Seznam organizacijskih enot: Matična šola, Dislocirani oddelek Brezovica, Dislocirani oddelek Polhov Gradec
Organigram zavoda > Organigram

Kontaktni podatki

Odgovorna oseba: Saša Potisk, ravnatelj
Glasbena šola Ljubljana Vič - Rudnik
Ljubljana, Gradaška ulica 024
E: info@gsvr.si
T:  01 252 14 74
F:  01 252 78 23

Seznam predpisov z delovnega področja

Seznam predpisov, ki jih šola uporablja lahko najdete tukaj ali pa jih poiščete na kateri od spodnjih povezav:
 • Ministrtsvo za izobraževanje, znanost in šport,
 • Register predpisov RS, 
 • Uradni list
Seznam predlogov predpisov

Glasbena šola Ljubljana Vič - Rudnik ni predlagatelj predpisov.

Seznam strateških in programskih dokumentov
 • Letni delovni načrt zavoda za posamezno šolsko leto
 • Poročilo zavoda o doseženih ciljih in rezultatih v preteklem šolskem letu
 • Vsebinski in finančni načrt zavoda za posamezno šolsko leto
 • Letno poročilo
 • Kadrovski načrt
 • Učni načrti
Seznam vrst postopkov

Glasbena šola Ljubljana Vič - Rudnik ne vodi splošnih upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov. Vodi postopek vpisa novih učencev skladno s področno zakonodajo.

Seznam javnih evidenc

Seznam javnih evidenc GŠVR ni upravljalec javnih evidenc

Seznam drugih zbirk podatkov
 • notranji pravni akti šole
 • seznam učencev šole
 • seznam zaposlenih na šoli
 • seznam izdanih spričeval
 • seznam izdanih UPN
 • seznam daril

Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih IJZ
 • Šolska publikacija
 • Šolski koledar
 • Navodila o opravljanju izpitov učencev, ki niso vpisani v glasbeno šolo
 • Navodilo za izvedbo sprejemnih izpitov

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja


Večina informacij je dostopna na spletu. Informacije so fizično dostopne vsak delavnik od ponedeljka do petka na sedežu šole po predhodni najavi . Informacijo javnega značaja lahko zahteva kdorkoli. Ta informacija izvira iz delovnega področja glasbene šole in obstaja v obliki dokumenta, dosjeja, evidence, registra ali dokumentiranega gradiva. Splošne informacije javnega značaja so objavljene na spletu, v publikaciji in posameznih obestilih na oglasnih prostorih. Informacijo javnega značaja je mogoče zahtevati ustno ali  na podlagi pisne zahteve (na naslov Glasbena šola Ljubljana Vič - Rudnik, Gradaška ulica 024, 1000 Ljubljana).
Pravno varstvo skladno z določbami Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) pa ima le prosilec, ki vloži pisno zahtevo za dostop do informacij javnega značaja.
Pisna zahteva mora vsebovati navedbo organa, kateremu se pošilja, osebno ime, firmo ali ime pravne osebe, navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu ter naslov prosilca oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca. V zahtevi mora prosilec opredeliti informacijo, s katero se želi seznaniti in način seznanitve z vsebino zahtevane informacije (vpogled, prepis, fotokopija, elektronski zapis).
V primeru, ko dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije, ki v skladu z zakonom niso javne in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njihovo zaupnost, pooblaščena oseba organa izloči te informacije iz dokumenta ter seznani prosilca z vsebino preostalega dela dokumenta.
Zahtevo in postopek obravnave zahteve podrobneje opisuje Zakon o dostopu do informacij javnega značaja.
Če nastanejo zaradi posredovanja informacij javnega značaja za glasbeno šolo stroški, jih organ prosilcu zaračuna na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/05).


4. Stroškovnik


 • Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja


5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja


Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov:
 • Sprejemni preizkusi
Na vrh strani
Glasbena šola
Ljubljana Vič - Rudnik
Gradaška 24, 1000 Ljubljana
T: +386 1 252 14 74
F: +386 1 252 78 23
E: info@gsvr.si
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste z veseljem sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke