GlasbaPouk klavirja 0871 Pouk kljunaste flavte Pouk pozavne 1285

Cilji:
  • odkrivanje in razvijanje glasbene nadarjenosti,
  • sooblikovanje osebnosti in načrtno izboljševanje glasbene izobraženosti prebivalstva,
  • doseganje ustreznega znanja in pridobivanje izkušenj za začetek delovanja v ljubiteljskih instrumentalnih ansamblih, orkestrih in pevskih zborih,
  • pridobivanje znanja za nadaljnje glasbeno izobraževanje,
  • omogočanje umetniškega doživljanja in izražanja,
  • omogočanje osebnostnega razvoja učencev v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvoja,
  • vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, izvirajoče iz evropske glasbene tradicije,
  • vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi,
  • skrb za prenos nacionalne in svetovne dediščine ter spodbujanje nacionalne zavesti,
  • vzgajanje za multikulturno družbo, hkrati pa razvijanje in ohranjanje lastne kulturne in naravne dediščine.
Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja :  pri pouku in nastopih, ocenjuje pa pri izpitih, ki jih učenci opravljajo praviloma ob koncu pouka. Izpitni program je določen v učnih načrtih, izpitne roke in druge podrobnejše določbe o preverjanju in ocenjevanju znanja učencev pa z ustreznim izvršilnim predpisom določi minister, pristojen za šolstvo.

Pogoji za vključitev:  Glasbena nadarjenost oziroma razvitost elementarnih glasbenih sposobnosti (izvedba pesmi po lastni izbiri, posnemanje ritmičnih in melodičnih motivov, razvitost glasbenega spomina), fizičnih dispozicij in zdravstvenega stanja se ugotavlja s sprejemnim preizkusom. Zaradi posebnosti in razlik medposameznimi predmeti oz. inštrumenti v programu glasba, so konkretni vpisni pogoji zapisani v vsakem od učnih načrtov, in sicer v poglavju št. 7.

Pogoji za napredovanje in dokončanje izobraževanja: Učenci v prvem obdobju programa glasba napredujejo v naslednji razred ne glede na dosežene ocene
pri posameznem predmetu, v drugem obdobju nižje stopnje oziroma na nižji stopnji, če se ta ne deli na obdobja, in učenci na višji stopnji pa napredujejo v naslednji razred pri posameznem predmetu, če so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni.
Druge podrobnosti o napredovanju in dokončanju izobraževanja učencev v glasbenih šolah so določene v ustreznem izvršilnem predpisu, ki ga predpiše minister, pristojen za šolstvo. Zelo nadarjeni učenci lahko hitreje napredujejo.
Učenec konča izobraževanje, ko uspešno konča nižjo oziroma višjo stopnjo glasbene šole. Po končanem programu glasba lahko učenci nadaljujejo izobraževanje na umetniški gimnaziji, smer glasba, in sicer v skladu s pogoji, ki jih določa program.

Prijava na e-novice

 
 
Glasbena šola
Ljubljana Vič - Rudnik
Gradaška 24, 1000 Ljubljana
T: +386 1 252 14 74
F: +386 1 252 78 23
E: info@gsvr.si
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste z veseljem sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke